If I had a flower for every time you made me smile and laugh, I'd have a garden to walk in forever.


Remember, today is the tomorrow you worried about yesterday.


Det är vad vi redan vet som hindrar oss från att lära oss nytt.


Destiny is for losers. It's just a stupid excuse to wait for things to happen instead of making them happen.

Mitt hjärta

Happiness is so hard to find. Once you find it, you better hang on thight or you lose it.


A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are.


Affection is responsible for 9/10 of whatever solid durable happiness there is in our lives.


So the lion fell in love with the lamb.


The best things in life are unseen. That's why we kiss, cry and dream with our eyes closed.


Att ge råd åt andra är lätt, att följa sina egna råd är omöjligt. Det är när man hör rådet från någon annans läppar som man förstår vad man sa och följer det.


Att våga är att förlora fotfästet en stund. Att inte våga är att förlora sig själv.


Hur långt är du beredd att gå?

Du vet att slutet närmar dig men försöker hitta saker som du kan hålla dig fast i så länge som möjligt. Bara för att i slutet göra allt mycket svårare. Vi väljer att blunda för dom probemen som påverkar oss mest, istället för att acceptera att det kommer göra ont under en tid. Sår kommer blöda och tiden kommer stå stilla, ben kommer vika sig och tårar kommer fällas. Men det är inte mycket att göra åt. Du kan inte ändra på något, du kan be om en chans men vad gör du efter du har fått flera? Vilka knep tar man till när alla är tagna? Åt vilket håll går du när vägen tar slut? Ibland tar vägen slut och då måste man inse att den faktiskt är slut. Att sagan slutar där och det kommer ingen uppföljare. Men hur långt tillåter du dig själv att gå, innan du inser att sagan formar sig utifrån en person, och inte två? Hur långt är du beredd att gå innan du förlorar dig själv?
Jag älskar dig

Sometimes you have to stop thinking so much and go where your heart takes you.


What doesn't kill you makes you stronger.


We create our tomorrows by what we dream today.


Det högsta är inte att aldrig falla, utan att resa sig efter varje fall.


People cry, not because they're weak. It's because they've been strong for too long.


When someone hurts you, cry a river, build a bridge and get over it.


Jag vet inte vem jag är, men jag vet att jag är din.

Jag älskar dig <3


Dröm om morgondagen, minns gårdagen, lev idag.


Vänskap är en själ som är bosatt i två kroppar.


If you can imagine it, you can achieve it. If you can dream it, you can become it!


Att gå omkring och känna hat eller bitterhet över något är att låta det du avskyr bo gratis i ditt huvud.


Happy girls are the prettiest.


When you'r ex says "you'll never find someone like me" reply with "that's the point".

5 JÄVLA FUCKING MÅNADER KVAR TILL STUDENTEN!!!!!!!!!!

Sometimes you have to be a bitch to get things done.


I don't forgive people because I'm weak. I forgive them because I'm strong enough to know people make misstakes.


Sometimes you have to be apart from the people you love, but that doesn't make you love them any less.


Äkta kärlek kan inte hittas där den inte finns.


Traveller, there is no path. Paths are made by walking.


Take care of all your memories. For you cannot relive them.


Pain throws your heart to the ground, love turns the whole thing around. Fear is a friend who's misunderstood, but I know the heart of life is good.


The average person tells 4 lies a day, and 1460 a year. A total of 88000 by the age of 6. And the most common lie is "I'm fine".


You know you're in love when you can't fall asleep because reality finally are better than your dreams.


När världen ropar "ge upp", viskar hoppet "försök en gång till".


No matter how carefully you choose your words, they'll always end up being twisted by others.


Confidence is preparation, everything else is beyond your control.


It takes a long time to win someone's trust, but just a second to loose it.


A dream is a wish your heart makes.


Treat your girl right or another guy will.


You know the end of something great is coming, but you want to hold on to it, just so it can hurt a little more.


The best revenge of all is happiness. Nothing drives people crazier than seeing someone have a perfect life.


When a girl thinks of a future with her boyfriend, it is normal. When a guy thinks of a future with his girlfriend, he is serious.The mind asks the questions, the heart has the answers.


When a girl says "never mind", it really means you should have listened the first time.


Det som vi verkligen älskar är oersättligt, och det vi har kunnat tänka oss att ersätta har vi egentligen aldrig älskat.


Hur många kärlekshistorier du än avslutar hindrar inte erfarenheten dig från att kasta dig in i en ny.


Jag siktar mot toppen, men det är svårt för du har sänkt mig till botten.


RSS 2.0